Völuspá i barntappning

Jag besökte nyss Nifin, Nordens Institut i Finland. Lånade tre böcker, en samlingsvolym med isländska sagor (love those!), en fotobok, Lost in Iceland, wonderful, och en barnbok som återberättar den kända dikten Völuspá. Fascinerande, jag ska läsa den åt Benjamin och översätta så gott jag kan.

Völuspá ingår i den Poetiska Eddan, och återberättar i ett mycket kort men intressant narrativ världens födelse och undergång, samt den nya världens uppkomst. Gudarnas kamp och människornas. En del menar att kristendomen syns i Völuspá, speciellt i och med likheter hos Kristus och Balder, och synen på himlen och en Gud som styr över allting (i motsata till många gudar som kanske till och med strider med varandra, som är vanligare i mytologiska gudsbilder).

Boken är vilt illustrerad i stora färggranna drakar och vidunder. Enkla och till och med lite kubistiska bilder. Dikten är anpassad och återgiven av Þórarinn Eldjárn och illustrerad av Kristín Ragna Gunnarsdóttir.

Technorati » , , , , ,
Andra bloggar om » , , , , Mytologi,

Annonser

About this entry