Om Ennui och litterär metodik

För någon tid sedan bloggade jag om Sylvia Plath. Nu rapporteras det om att en hittills okänd och opublicerad sonett av Plath, Ennui, har blivit funnen och att den kommer att publiceras i Blackbird, ett webbmagazin för konst och litteratur. Sonetten lär vara inspirerad av och uppkommen som direkt reaktion på F Scott Fitzgeralds The Great Gatsby. Bredvid en av passagerna (“You see I think everything’s terrible anyhow,” she went on in a convinced way. “Everybody thinks so—the most advanced people. And I KNOW. I’ve been everywhere and seen everything and done everything.” Her eyes flashed around her in a defiant way, rather like Tom’s, and she laughed with thrilling scorn. “Sophisticated—God, I’m sophisticated!”) i sitt eget exemplar av Fitzgeralds roman hade Plath nedtecknat det som i lite förkortad version kom att bli titeln till denna nya sonett: ”L’ennui” – leda eller tristess.

I samband med detta återger jag ett intressant citat (taget från artikeln jag länkade till ovan) som denna gång tangerar vissa tankar i mitt blogginlägg om kreativitet:

”Poets don’t just come out of an overwhelming emotional experience. They come out of study and hard work.”

Det är Gregory Donovan, professor i engelsk litteratur som talar om Plaths hårda och disciplinerade arbete med sin produktion redan vid relativt ung ålder. Denna sonett kom till när Plath var runt 23 år gammal. Han menar att det är tack vare den metodik som Plath utvecklade som hon kunde skriva så fantastiska dikter längre fram i livet.

Plath var dokumenterat en tidig begåvning, men jag tror att en stor del av talangen ytterligare går att odla fram genom målmedvetet arbete, vilket Plath då alltså lyckades med. Camilla Läckberg, ”Sveriges deckardrottning” (enligt flertalet recensenter), sa i en intervju för Hbl (jag tror det var 29.10.2006) att hon en dag insåg att författandet egentligen är ett hantverk som man kan lära sig. Läckberg har sålt stort i Norden och nyligen nådde hon jackpot på Frankfurts bokmässa där hon lyckades sälja rättigheterna för sina samtliga fyra romaner till storförlaget Harper Collins i Storbritannien. Kanske hennes insikt om författande som hantverk är värd att ta vara på?

Technorati » , , , , , ,
Andra bloggar om » , , , , , ,

Annonser

About this entry