Benjamin i Demari

Benjamin fastnade på foto på bokmässan, och nu kom han med i tidningen Demari. Medan jag stod och lyssnade på intervjun av den ungerska författaren Peter Nadás läste Benjamin sin Mamma Mu med en intensitet som fotografen tyckte var värd att fota. Kul.

Benjamin på bokmässan

Technorati » , , ,
Andra bloggar om » , , ,

Annonser

About this entry