Oljeföroreningar

Under Israels raider i Libanon i somras gick flera oljebehållare sönder, och 10-15 000 ton olja rann ut i Medelhavet. De libanesiska fiskarna, som drabbats hårdast av föroreningarna, säger sig förstå Israels vilja att ta itu med de Hizbollahtrogna områdena längs Libanons kuster men ifrågasätter ändå bombningarna mot småhamnar utanför Beirut.

Kritiken mot Libanons regering är hård: ingen verkar bry sig. Saneringsarbetet går långsamt, och situationen förvärras ytterligare i och med allmänhetens ringa kunskap om föroreningarna, och idkar därför ingen press på regeringen. Saneringen kommer att kosta dryga 120 miljoner dollar. Den verkliga utgiften kommer dock i form av utebliven turism och mindre konsumtion av fisk. Kostnaderna väntas totalt stiga upp emot en halv miljard dollar.

Jag kommer alltid att stöda Israels existens som fri och självständig nation. Jag hoppas ändå att den israeliska regeringen på något sätt kommer att hjälpa Libanon i den här situationen. Hizbollah var Israels mål, inte civilbefolkningen.

Technorati » , , , ,
Andra bloggar om » , , , ,

Annonser

About this entry