Den rika sagovärlden

Jag går en kurs på universitetet som heter ”Att förmedla skönlitteratur”, och i samband med den kan man hålla en litteraturgrupp. Eftersom jag länge har funderat på det, så tog jag chansen. I dag träffades vi med gruppen för första gången.

Som underlag för vår diskussion hade jag valt H.C. Andersens Kejsarens nya kläder. Orsaken till att jag valde just den texten är att tematiken i sagan är väldigt rik (grupptryck, makt, religion, skam, girighet, fåfänga, etc) och för att sagor är en litterär genre som så gott som alla har någon slags kontaktyta till. Att vuxna gott kan läsa sagor som oftast associeras till som enbart böcker för barn, och att de dessutom kan upptäcka att det även i till det yttre enkla sagor kan finnas ett underliggande metaberättande som innehåller mycket att resonera kring i vuxna termer.

Det var roligt! Vi var sex stycken, och åtminstone jag tyckte att det var en lyckad diskussion. Att diskutera litteratur i grupp ger den ett mervärde som man inte upplever om man enbart läser den och går vidare. Man får nya perspektiv och nya tankar som måhända annars inte skulle råka ta vägen via ens neuroner och synapser. Man får skratta åt roliga idéer, man får ifrågasätta påtvingade tolkningar som man kanske bär med sig från tidigare läsningar av texten, man får möjligheten att själv uttrycka sina tankar och känslor.

Positivt umgänge, helt enkelt. Att man dessutom får läsa bra litteratur gör det hela guldkantat. Så stort tack till alla som var med! Ses om två veckor.

Technorati » , , , , , ,
Andra bloggar om » , , , , , ,
Det här är intressant.

Annonser

About this entry