i

Vår familj har en gemensam humor. Vet inte om andra förstår den eller ej, men vi tycker det är kul. Ibland byter vi ut alla vokaler till i:n. Så här:

Igir sitt vi i kiksbirdit ich drick ti ich it pippirkikir. Dit vir gitt. Binjimin vir pi gitt himir ich hin skrittidi ich hidi skij. Hin likti mid sini smi timtir. Ich hin hidi fitt tvi chiklidtimtir. Hin vir glid. Jist ni skrikir Rinji-Liv ich vill inti ills viri din glidi lilli bibin sim hin innirs ir. Idig ski vi firi till mini firildrir ich iti jilgrit ich titti pi Stickminns jilfinstir.

Technorati » Barn, Famlij
Andra bloggar om » ,

Annonser

About this entry