Dröm, verklighet, balans

Det handlar om balans.

Balansen ser ut så här:

Dröm — // — Verklighet

Det handlar om att balansera på den fina linan mellan dröm och verklighet.
Drömmens koppling till verkligheten får vara så här nära:
(—)
men inte närmare för då blir man pragmatiker. Kopplingen till verkligheten får vara så här långt borta:
(——————)
men inte längre för då blir man eskapist.

Realism: att inse begränsning och drömmens inslag av planerad verklighet.

Technorati » , , , ,
Andra bloggar om » , , , ,
Det här är intressant.

Annonser

About this entry