Surfa på bussen

Helsingfors stad har inlett sina försök att ta wlan-anslutningar i bruk på bussar och spårvagnar. Här kan du läsa mer om vilka busslinjer du än så länge kan surfa trådlöst på. Det låter ju bra, men jag är lite skeptisk till att Helsingfors stad kommer att satsa på så pass snabba förbindelser att det skulle löna sig att öppna datorn på en bussresa som räcker femton till trettio minuter. Men vem vet, kanske har jag fel.

Enligt HKL, bussfirman, är deras främsta syfte ändå att underlätta informationsflödet av trafikuppgifter och olika ärenden gällande lokaltrafiken till passagerna.

Technorati » , , ,
Andra bloggar om » , , ,


About this entry