Under poesins falska flagg

Förvirrade tankar om diktens/diktarens roll, eller kanske icke-roll:

”Om man leser dikt analytisk, og forsøker å utvikle deres nakne tankeinnhold (i hvertfall den ”intenderte” tanken, heldigvis vet som kjent mange diktere mer enn de vet), deres filosofiske gehalt, så å si, vil man ofte bli skuffet. Er dikteren altså dømt til å forbli en annenrangs filosof, en tankeløs skredder, eventuelt flaggfabrikant?” Tor Ulven, Under poesins falske flagg, s. 22, Essays, publicerades post mortem.

Vad är det riktigt man gör när man läser dikt? Analyserar? Avkodar? Sammankopplar? Förstår? Njuter? Ulven frågar sig om en läsare är något mera än någon som lyfter upp den flagga som diktaren likt en oanande skräddare har vävt ihop, någon som bär vidare det som en tidigare diktare har sammanfogat. Eventuellt kan läsaren själv börja dikta och på så vis sy lapptäcksflaggor där man fogar in både egna textiler och lånade textiler från gamla flaggor.

Diktaren själv då? Han/hon kan väva ihop ord, sentenser, verser som tjänar som flaggor som antingen diktaren själv eller diktarens läsare kan vifta i luften i hopp om att fånga intresse, dela med sig ståndpunkt, visa upp, uppmärksamma. Är diktaren någon som jagar och beskriver det vackra, det vardagliga, det mystiska, det vulgära, och försöker få en förklarande reson på det?

Hur är det då med språket, diktarens hantverksramar? Ulven försöker:

” […] alt språk, helt inn i galenskapen, er fornuftig i seg selv. Språket kan ikke unngå å snakke fornuftens språk, hva det enn sier, hvor motstrebende det enn måtte skje. Men diktets språk er falske, ettersom det rasjonelle her står i det irrasjonelles tjeneste” s. 23.

Språket är det rationella i det irrationellas tjänst. Dikt är inte enbart rationellt, enligt Ulven. Jag gillar den tanken. Tor Ulven talar avslutningsvis om en meningslös (irrationell?) glädje över dikten, ju bättre litteratur desto större glädje:

” […] poesins flagg, vev, tekst, kan gå till topps, eller fires på halv stang, med den samme meningsløse gleden. Også i form av, la oss si, et piratflagg med dødningehode” s. 24.

Technorati » , , , ,
Andra bloggar om » , , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry