Poff!

Nå voi. Jag hade dead-lock på en praktikplats på Island denna sommar, men sen kommer info om att det inte blir någon praktik, för dom har någon renovering el.dyl. på Nordens hus i Reykjavik där jag skulle ha jobbat.

Ack, mitt hjärta, sucka men brist dock ej.

Annonser

About this entry