Kyrko-prankster

Tydligen har lutherska kyrkan problem med att några/många individer skriver ut främmande människor ur kyrkan genom att använda sig av ett internetformulär för utträde ur samfund. Det är lite intressant samtidigt som det är aningen oroande. Vem skulle göra sig besvär att skriva ut någon annan vilt främmande människa ur statskyrkan? Och varför? Antingen måste det väl vara fråga om en prankster, eller sedan är någon väldigt hatisk mot hela statskyrkostuket. Det är dock fråga om ett så pass marginellt fenomen att Helsingfors magistrat inte ser någon orsak till att ändra förfarandet för utträde ur kyrkan via internet. Jag skulle ändå vara intresserad av att veta hur många det är som har blivit tvångsurskrivna. Och också om dessa har valt att vidta åtgärder tex. genom att anmäla det här brottet, som det rent juridiskt är fråga om.  Nån som vet mera om detta än jag?

Technorati » , , , ,
Andra bloggar om » , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry