Biblisk symbolik i litteraturen

Jag ska skriva en uppsats i samband med en intressant kurs som heter I begynnelsen var Ordet – litteraturen och Bibeln. Vi tog avstamp i begreppet logos med allt det innebär; Johannesprologen (1:1-18), grekisk vs. hebreisk tradition, olika filosofiska användningar av begreppet (Sokrates, Platon, Aristoteles). När man talar om Bibelns inflytande över litteraturen är det inte fråga om ett litet fält precis. Det är svårt att se framför sig hela den västerländska litteraturen utan att beakta den bibliska texten som förebild. Tänk tex. på Miltons Paradise Lost, Dantes Den gudomliga komedin, medeltidens poeter, själva boktryckarkonsten med munkarna och allt. Det poetiska språket skulle se annorlunda ut utan Psalmernas inflytande. De västerländska tragedierna har visserligen alltid stött sig på de grekiska tragedierna, men även Job och profeterna i Bibeln har sin del i helheten. För att nu snabbt nämna några exempel.

Nåja, sedan var det var ju uppsatsen. Jag har tänkt skriva om biblisk symbolik i Lotta Lotass debutroman Kallkällan. Det är ett ganska svårt ämne och det finns absolut inget sekundärmaterial som jag kan stöda mig på, så det blir lite utmanande. Men jag tror jag behöver detta just nu: en möjlighet att testa mina gränser på det här området. Bara för att veta var jag står. Liksom. Har någon läst Lotass (någon annan än C)?

Eller någon som har tips på vad man kan läsa för att få lite material om biblisk symbolik eller tematik i litteratur?

Andra bloggar om » , , ,
Intressant?


About this entry