Arbetslös efter moderskapsledighet?

En gravid präst i Södra svenska församlingen i Helsingfors fick en dag höra att hon efter moderskapsledigheten inte kan garanteras en återgång till samma arbetsplats. Kort sagt: att hon kanske inte har sitt jobb kvar efter att hon har fött sitt barn och stannat hemma för att ta hand om det. Otroligt. Det beror på att församlingen inte vet hur läget ser ut efter den tid som den nyblivna prästerliga modern har varit moderskapsledighet för att sköta sitt barn. Prästen ifråga är tf. kyrkoherde och enligt församlingen kan de inte lova henne samma arbete eftersom det inte är fråga om en ordinarie tjänst.

Enligt arbetsmarknadsombudet från kyrkans arbetsmarknadsverk får en församlingspastor dock återgå till sin tjänst efter moderskapsledigheten, med villkoret att förordnandet fortfarande är i kraft efter ledigheten, alltså att det inte är fråga om en tidsbunden tjänst. Vilket det i detta fall inte är. På finskt håll, i samtliga finska stift, gäller samma sak som arbetsmarknadsombudet sa: om förordnandet fortfarande är i kraft efter ledigheten, får pastorn återgå till sin tidigare tjänst.

I ett finskt stift skulle den här samma situationen leda till att pastorn i fråga skulle kunna garanteras att få återgå till samma tjänst. I det svenska stiftet kan man inte garantera någonting, och eventuellt har pastorn inget arbete att återgå till efter moderskapsledigheten. De finska präster som fått höra om detta osäkra förfaringssätt har blivit väldigt förvånade.

Och det är jag med. Skärpning, tack. Om inte församlingen kan garantera nyblivna föräldrar trygghet och arbetssäkerhet efter vårdledigheten, tycker i alla fall denna bloggare att något är lite snett.

Lyssna mera på pod.fi.

Andra bloggar om » , , , , , ,

Annonser

About this entry