1900-talets biografi

Hur skulle ett porträtt över nittonhundratalet se ut? Skulle det vara ett kollage av hopfogade gamla Hitler-, Stalin– och Pol Pot-fotografier? Skulle det vara Churchill-, Roosevelt-, de Gaulle-fotografier? Eller Sartre, Camus och de Beauvoir?

Faktiskt så ryms de alla i en bok som jag har börjat läsa som heter Nittonhundratalet. En biografi av Svante Nordin. Han har företagit sig något så ambitiöst som att skriva en idéhistorisk biografi över 1900-talet. Han varvar direkt historisk fakta med korta minibiografier över filosofer, författare, politiker eller övriga ideologer av olika slag, och här finns ett koncept som har all möjlighet att lyckas: karakteriseringen av historien genom ett sida vid sida-jämförande av fakta och tänkande och kännande människor som burit på de idéer som har pushat verkligheten framåt. Nordin lyckas gestalta historiska karastrofer som mänskliga katastrofer genom att anknyta till människor som har krockat med de tragedier som präglat stora delar av det förra århundradet. Det mimetiska greppet är djupt personligt och människonära.

Vill du ge dig ut på en snabb och översiktlig bildningsresa i 1900-talets idéströmningar är det här ett bra ställe att börja. Vill man sedan få ett djupare perspektiv över någon enskild del av det tjugonde seklet får man bläddra lite bak i boken och gräva vidare i den generösa bibliografin.

Andra bloggar om » , , , , Samhälle
Intressant
?

Annonser

About this entry