Tro och sådant

Det är länge sedan jag bloggade något om tro. Nu börjar jag sakna det.

Jag följer med vissa bloggare som ofta skriver om tro och om ett samhälle som under det senaste århundradet skakats om och förlorat tron på stora berättelser, typ Bibeln. Christoffer skrev tex. för en tid sedan om att dagens samhälle är ett ”quick fix”-samhälle. Allting nu, genast. Man orkar inte längre sikta in sig på verklig mognad och utveckling, utan vill ha resultat efter två och en halv blinkning med ögat.

Ben är en av dessa andra som bloggar mycket insiktsfullt om tro. Jag gillar speciellt hans bloggposter som kopplar evangelium om Jesus till populärkulturella fenomen eller idéer. Kontextualisering, dvs. Min hjärtesak kan jag väl säga. Ni kan med förbehåll läsa Pär Lagerkvists Barabbas eller Torgny Lindgrens Bat Seba om ni vill läsa litteratur som parafraserar och vidareutvecklar de bibliska berättelserna.

Nåja.

En sak som märks i den nyare nordiska litteraturen är en återgång till den mytologiska sfären, något som står i bjärt kontrast till tex. 80-talets utpräglat postmodernistiska romankonst. Intressant. Mycket intressant –

Andra bloggar om , , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry