Invandrarpolitik?

En 71-årig kosovoalbansk kvinna, Halide Latifi, ska utvisas från Finland trots att hon inte har någon familj kvar i Kosovo. Närmaste släktingen befinner sig i Finland. I Borgå närmare bestämt. Trots detta finner utlänningsverket det för bäst att skicka hem henne. Enligt dem finns det ingen i Finland som är kapabel att ta hand om Latifi, eftersom de släktingar som finns i Finland inte passar in i utlänningsverkets definition av vad en familj är. Bland dem som kritiserar den snäva synen på definitionen av en familj är Janina Andersson (grön).

Det här fallet kristalliserar på ett pinsamt sätt hela Finlands invandrarpolitik: man tar emot en så liten kvot som möjligt, och hela invandrarstrukturen är så dammig att det inte finns någon möjlighet att se till individuella fall. Inte ens i ett extremfall som det här. Ändå var en av huvudargumenten för att skriva om invandrarlagen för två år sedan att man ska kunna ta hänsyn till individer istället för att schablonmässigt behandla alla fall på samma sätt. Det verkar som om omskrivningen inte har gjort någon skillnad på gräsrotsnivå.

Många bland de inblandade på utlänningsverket finner detta beklagligt, till och med oacceptabelt, men alla pekar finger på politikerna som skrivit lagarna som reglerar invandrarpolitiken. Det finns en paragraf enligt vilken man kan ta hänsyn till specialfall kan beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. Tyvärr finns det tydligen en stor motvilja mot att använda sig att denna i praktiken. Orsak? Ingen verkar veta.

Kyrkpressen har nu tagit ett initiativ att samla in namn för att Halide Latifi ska få stanna kvar i Finland. Du kan skriva under här.

Andra bloggar om » , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry