Ökade bidrag till finsk kulturexport

Förra veckan släpptes en rapport som föreslår att bidragen till exporten av finsk kultur ska ökas tredubbelt mellan åren 2007 och 2011. De nuvarande bidragen för kulturexport uppgår till 100-150 miljoner euro, och summan föreslås alltså ökas till ungefär 500 miljoner.

Under de senaste åren är det finsk musik, film och spelproduktion som har gått bäst utomlands. Man kan förmoda att det är dessa kulturformer, och eventuellt även design, som kommer att få del av de största delarna av de höjda bidragen. För litteraturens del kommer man att satsa på bättre exportmöjligheter av facklitteratur, barnböcker och serier. Dessutom utlovas en stor satsning på synbarheten under Frankfurts bokmässa år 2011. Finland kommer då att vara temaland på mässan.

Den här satsningen har som syfte att främja konkurrenskraften hos finländska företag som producerar kultur. Kultursektorns lönsamhet inom EU har vuxit kraftigt under de senaste åren, i snitt 12% snabbare än andra sektorer, och jag antar att man börjar inse att kulturen har potential att sysselsätta många, om man bara satsar på den tillräckligt.

Man får ju bara hoppas att konstnärerna inte glöms bort i hela denna process. Dvs. att de själva får understöd och möjligheter att utöva den sorts kultur de upplever vara viktig. Om man bara satsar på strukturerna för kulturverksamheten, men inte på kulturproducenterna själva, finns det en risk för att konsten och kulturen urvattnas och blir konformistisk.

Den här rapporten verkar nog medföra en hel del gott, och kulturminister Tanja Saarela lär se det som hennes största testamente till Finland. Tummen upp, Tanja!

Läs om rapporten i HBL:s ledare.

Andra bloggar om » , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry