Ginsberg & Fyodor

Här är Allen Ginsbergs dikt om Fjodor Dostojevskijs litteratur.

Fyodor

The death’s head of realism
and superhuman iron mask
that gapes out of The Possessed
sometimes: Dostoievski.
My original version of D.
before I read him, as the dark
haunted-house man, wild, agéd,
spectral Russian. I call him
Dusty now but he is
Dostoyevsky. What premonitions
I had as a child.

Jag gillar tanken på att försöka fånga ett författarskap eller en del av ett författarskap i en enda dikt. Även om det ju är omöjligt att fullkomligt grabba det, så.

De tre första raderna är imponerande. Så mycket skulle jag aldrig kunna säga om Onda andar på bara tre rader.

Jag ska någon gång ge mig på en dylik dikt.

Andra bloggar om » , , , , , ,

Annonser

About this entry