Expressen och andra skriver om pedofil.se

Nu har Expressens journalister Anja Eriksson och Oscar Julander skrivit en artikel om internetsajten pedofil.se. Tack Expressen! Nu äntligen kommer den här hemsidan upp i nationella medier, och nu kan svenskarna aktivt börja bilda en opinion emot det även utanför bloggsfären.

De allra flesta tycker att hemsidan pedofil.se är oerhört stötande. Jag har dock också hört reaktioner som försöker bevara yttrandefriheten intakt även i det här fallet. Frågan är inte irrelevant, självklart, så därför är det bra att även den aspekten diskuteras.

Som Cay-Håkan Englund påpekar:

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, men ingen sådan rättighet får utövas till skada för någon annan människa. (Art. 30)

I Finlands grundlag kap 2 § 13 finns en klausul som begränsar yttrandefriheten med hänsyn till skydd av barn.

Innehållet på pedofil.se kan långtifrån självklart sägas vara lagligt. En hemsida som öppet försöker öka acceptansen för sexuella relationer med barn, och som i förlängningen även kan fungera som direkt uppmuntran när det gäller pedofila övergrepp balanserar väldigt nära gränsen för vad som är laglig yttrandefrihet, om inte till och med överstiger den.

Jag hoppas att sidan läggs ner. Yttrandefriheten är en grundbult i ett demokratiskt samhälle, men den grundläggande mänskliga skyldigheten att skydda sina egna barn är viktigare. Att man lägger ner en hemsida som ”informerar allmänheten” om vad pedofili är (även om jag personligen tycker att det mera verkar som ett självrättfärdigt glufsande i egna behov och drifter) betyder inte så mycket för yttrandefriheten som det kan göra för utsatta barn att en propagerande hemsida tas bort. Också sådana sidors nedläggning är opinionsbildande.

Andra bloggar om » , , , , , , ,
Intressant?

Annonser

About this entry