I dag inser jag att flykten är politisk

Jag har alltid tänkt att det är opolitiskt (kanske till och med apolitiskt) att fly. Då tänker jag alltså på en aspekt av ordet ”flykt” som anspelar på en samhällelig kontext: att lämna sin post, så att säga, eller att inte bära sitt ansvar för olika uppgifter. Att det för ett fungerande samhälle bör finnas ett visst mått av disciplin (låter lite farligt, men jag försäkrar er om jag inte talar om det här i en orwellsk ton, för att nu anspela på mitt föregående blogginlägg), och att flykten alltid är en frånvaro av denna disciplin.

Men i dag har jag fått ett nytt perspektiv på det hela.

I Tuli & Savu (Nihil interits poesitidning) 1/2007 (braaaaa!), med temat Politiikka läste jag en artikel skriven av Henna Laininen, som hette Runon politiikkaa. Laitinens språngbräda är Tjeckoslovakisk motståndspoesi under två generationer. Den första levde och skrev under 40- & 50-talet, och den andra under 70- & 80-talet. Under förhållanden där poeter undertrycktes av censur, och poesi i värsta fall kunde leda till långa fängelsestraff, blomstrade en mytologisering av det egna skapandet. Eller rättare sagt: objektet för mytologiseringen var den frihet som man upplevde i sitt skapande, men inte utanför det.

Mytologin, den nya, subjektiva mytologin blev flykten från den politiska mardrömmen och frihetsfrånvaron. Genom flykten visade de tjeckoslovakiska poeterna vad de tyckte om det politiska klimatet. De avvisade det. Flykten blev en politisk handling som i all sin simpelhet och mytiska frihet multiplicerades från dikt till dikt, från bok till bok, och som slutligen alstrade en subversiv kraft som var delaktig i Charta 77 och i den sk. Velvet Revolution år 1989 (som på ett vis kan sägas vara ”kulturfolkets revolution”).

Det här kanske inte omkullkastar det som jag först har tänkt om flykt, men det breddar i alla fall mitt grepp om själva ordets konnotationer. Genom flykten kan man finna egna stigar där man upplever att motorvägen är ofullkomlig, för trång eller helt enkelt oacceptabel.

Andra bloggar om » , , , , Myter, Mytologi, , ,
Intressant?

Annonser

About this entry