Svindlaren Felix Krulls bekännelser

Jag tycker om Thomas Mann. Jag har inte riktigt ord för exakt varför. Men just nu är det inte så viktigt. Håller på med hans sista roman Svindlaren Felix Krulls bekännelser som bäst.

Här är ett urdrag.

Länge har dessa papper legat inlåsta. Ett helt år har jag av en känsla av obehag jämte tvivel på att företaget tjänade någonting till hindrats från att lojalt och blad efter blad anteckna mina bekännelser. Ty även om jag på de föregående sidorna flerfaldiga gånger har försäkrat att det främsta motivet till dessa mina minnesuppteckningar är att förströ och sysselsätta mig själv, så måste jag i sanningens namn erkänna att jag under arbetet även har tagit hänsyn till den läsande allmänheten och så att säga sneglat på den, och att jag utan det uppmuntrande hoppet om dess intresse och bifall sannolikt inte skulle ha haft uthållighet att nå ens denna punkt,

tankar som säkerligen har passerat många begynnande författares och konstnärers sinne. Överlag skriver Mann mycket om konstnärskapet, dess villkor och möjligheter. Jag älskar dessutom hans användning av språket. Finemang, eller hur?

ISBN: 9137058762 / 91-37-05876-2

Andra bloggar om » , , , , , ,

Annonser

About this entry