Demiurg

Dagens ord är Demiurg:

Ordet Demiurg härstammar från grekiskans demiurgos ”hantverkare”, av demios ”offentlig” och ergos ”arbete”.

Demiurgen sägs i Platons dialog Timaios ha skapat världen. Är i kristengnostisk teologi densamme som den judiske skaparguden JHVH Jahveh eller Jahoviah i Gamla testamentet. Se gnosticism. Upphovet till spekulationerna, eller, om man så tror, beskrivningarna av Demiurgen som orsak till att världen inte är perfekt trots att Gud är perfekt fyller samma behov som den mysticism som utvecklats inom de flesta världsreligioner. Inom judendomens Kabbala talar man t.ex. om en olyckshändelse vid skapelsen av vår värld och människorna. Inom islams Sufism söker man mysteriernas, konstens och poesins väg till Gud i stället för att lägga tonvikten vid islams handfasta ritualer.

Enligt gnosticismen betraktas Demiurgen som den lägre gudom som skapat sinnevärlden och materien som håller människornas själar fångna. I de gnostiska evangelierna, som ratades ur Nya Testamentet, uppträder Demiurgen ofta som om han vore den högsta gudomen, den dolde guden, och verkar omedveten om sin rätta plats trots att han ständigt påminns om detta. Enligt den gnostiska skriften Arkonternas Väsen visar Demiurgens fåfänga anspråk att ha monopol på all gudomlig makt att han är förblindad:

”På grund av sin (…) makt och sin okunnighet (…) och sin(…) förmätenhet yttrade han… ”det är jag som är Gud det fmns ingen annan vid sidan av mig”. När han sade detta, syndade han mot Helheten. Och en röst ljöd uppifrån den absoluta maktens rike som sade: ”Du misstar dig, Samael,” vilket (dvs namnet) betyder ‘de förblindades gud’.”

Läs förresten DN:s artikel om Stagnelius, som ju använde sig av begreppet demiurg i flera av sina dikter. Det är också ett av mina pirriga favoritord. Det finns så många implikationer i det.

Andra bloggar om » , , , ,

Annonser

About this entry