Forssells stol

Nåja, man kunde ju ana att stol nummer fyra i Svenska Akademien inte går till en finlandssvensk. Men det hade varit roligt. Och kanske också en spegling av svenska språkets intellektuella och geografiska spridning.


About this entry