Adolf Eichmann – Byråkrat och massmördare

Jag håller på att läsa David Cesaranis biografi över en av den nazistiska regimens mest effektiva byråkrater, Adolf Eichmann. En av dessa mytomspunna tjänstemän i det Tredje riket som verkställde Hitlers, Himmlers, Heydrichs (m.fl.) ohyggliga ”riktlinjer”. Cesarani är professor i modern historia vid London University.

När Eichmann först togs till fånga av Mossad i Argentina år 1960 förstod man ännu inte hur stor och betydelsefull del han hade i planeringen och utförandet av Holocaust. Det var först när man började gräva i dokumenten och intervjua Eichmann och hans underordnande som man insåg vidden av hans inblandning i folkmordet av judarna i Europa. Han var ingen general som Göring eller Himmler, och han uppnådde bara en överstelöjtnants rang under sin karriär. Eichmanns administrativa inflytande var dock betydande.

Eichmann fick under loppet av sin karriär en position som chefsadministratör av transporterna till koncentrationslägren. Han var ”judeexpert”, ”utvandringsexpert”, ”deportationsexpert”. Eichmann läste mycket om sionismen och om judiskt liv och historia. Han lärde sig snabbt att använda sionistisk terminologi i sina rapporter för att maskera det faktum att han tvångsfördrev judar från Tyskland och andra tyskockuperade länder. Han ”bistod judarna i sin utvandring till Palestina, till ett landområde som blivit dem tilldelat”. Det låter klart bättre än att tvångsfördriva judar och beslagta deras egendom i det tyska rikets namn, eller hur? Småningom räckte det ändå inte med att få judar att utvandra. Snart blev ytterligare åtgärder nödvändiga. Eichmann hade till en början vissa betänkligheter gentemot radikaliseringen av den nazistiska inställningen till judar. Han var till en början nöjd med att deportera dem och administrera tvångsutvandringen. När det började talas om likvidering och ”den slutgiltiga lösningen” hade han svårt att omfatta det. Men han överkom snabbt sina betänkligheter och började hänsynslöst att bidra till jakten på Europas judar och transporter till koncentrationslägren. Cesarani visar ändå tydligt hur man i Eichmann hade en man som visserligen var hängiven nazist, men inte en medfödd massmördare utan vare sig samvete eller mänskliga drag.

Eichmann under sin rättegång i Jerusalem

En av Cesaranis ambitioner med biografin är att söka ett svar på hur en människa blir massmördare, hur ser den process ut som leder fram till systematiskt massmord och alla kallblodiga beslut som det medför? Cesaranis bok är en historisk skildring av Eichmann och dennes karriär och liv, men minst lika mycket är det alltså en psykologiskt-personlig biografi. Med ett beundransvärt objektivt perspektiv stiger Cesarani några steg bakåt från grymheterna under andra världskriget och förutfattade meningar om de nazistiska ledarnas personligheter och deras påstått medfödda ondska. Cesarani visar i sin studie av Eichmann hur grymheterna och ondskan stiger in i Eichmanns liv steg för steg: i början av sin karriär är Eichmann ingen massmördare. Han har till en början en ärlig strävan efter samarbeta med sionister för att söka fram lämpliga metoder för en massutvandring. Det är när han börjar få verklig beslutsfattande makt som Eichmanns metoder börjar förändras och radikaliseras. Det är när Eichmann inser att många andra i det tyska byråkratiska och militära maskineriet tävlar om samma inflytande och samma makt som han börjar utnyttja brutalare och mer hänsynslösa metoder för att imponera på sina överordnade. Hans inställning till judar förändrades snabbt. Till en början ville han bli av med alla judar i det tyska riket. Småningom började han vilja se ett judefritt Europa. Snart började han se fram emot en värld helt utan judar.

Vid slutet av andra världskrig hade Eichmann administrerat jakten på och transporten av två miljoner judar till koncentrationslägren. Han var chef för det största enskilda folkmordet i historien. Ytterligare fyra miljoner judar mördades i det Tredje riket, men det fanns ingen som personligen administrerade en lika stor del av det ohyggliga folkmordet som Eichmann.

Adolf Eichmann – byråkrat och massmördare är en bred och fascinerande biografi. David Cesarani har lyckats i sitt ambitiösa försök att blottlägga och reda ut de kausala sambanden i Eichmanns liv och karriär.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Annonser

About this entry