”Lars Noréns t-tröjor och mina”

Nu har det kommit en bok om mode, stil och politik. Boken har straight-forward titeln Stil & Politik och är skriven av Barbro Hedvall och Göran Greider. DN har intervju med författarna. Det är en ganska underhållande intervju, läs den.

Har inte alla bara gått och väntat på den här boken? En bok som förenar akademisk analys med politisk medvetenhet och ett lättsamt sinne för nyanser i modevärlden. Författad av två självironiska skribenter som inte verkar kunna hålla sig från att bjuda upp till halvseriös och semikomisk debatt var de än rör sig.

Precis vad man behöver i ett litterärt klimat där deckare och autobiografiska romaner är det hetaste.

Andra bloggar om: , , ,

Annonser

About this entry