Atwood avbokat sitt besök på festival

Guardian skriver om Margaret Atwood som, i egenskap av vice-ordförande för International Pen, har avbokat sitt eget deltagande i Emirates Airlines festival of literature i Dubai pga. att festivalens arrangörer har beslutat sig för att stryka en programpunkt under festivalen, nämligen lanseringen av Geraldine Bedells bok The Gulf between us.

Atwood skriver på sin sajt:

[…] I am very sad about the regrettable turn of events surrounding The Gulf Between Us. […] I was greatly looking forward to the Festival, and to the chance to meet readers there; but, as an International Vice President of PEN — an organization concerned with the censorship of writers — I cannot be part of the Festival this year.

Atwood reagerar alltså mot det som hon upplever vara diskriminering av författare, eller ett förtryck av uttryckfriheten. Bedells bok är fiktiv, den utspelar sig i en stat som inte direkt är identifierbar med någon existerande stat, men trots det tyckte alltså festivalens arrangörer att boken var för hot stuff för att kunna lanseras under festivalen. Man kan kanske också anta att även sponsorn för festivalen, vars namn då väl speglas i festivalens namn, har haft sitt att säga om allt detta. Vilket möjligen/antagligen har påverkat beslutsfattandet. Arrangörerna hänvisar till potential offence to ”cultural sensitivities”.

Nåja, låt vara som vara är. Allt detta påminde mig om sociologen Pierre Bourdieus användning av begreppet intellektuell. Han menar att man inte förtjänar rätten att kallas för intellektuell om man inte i egenskap av specialist inom sitt eget område (litteratur, konst, musik, etc.) ger sig i kast med de stora diskussionerna och debatterna under sin egen (livs)tid. Dvs. agerar som Atwood gör i egenskap av Pen:s vice-ordf. Hoorray, Intellectual Atwood!


About this entry