Jake suckar över en artikel som behandla…

Jake suckar över en artikel som behandlar en riktigt konstig gudstjänst. En pastor i the Almighty States of America beslöt sig för att uppmana sina församlingsmedlemmar att hämta vapen med sig till en specialgudstjänst, med syftet att försöka visa att det faktiskt också finns laglydiga och intelligenta människor som bär vapen. Och pastorn bad ju faktiskt sin flock att inte ta med sig laddade vapen. Men det gör väl saken inte bättre? 200 människor besökte pastorns vapengudstjänst. Då antar jag att det fanns minst 200 handvapen i kyrklokalen. Vilket ju är ofattbart. Tycker de att det här är en bra sak, att kyrkomedlemmar börjar paradera sina vapen för att visa att de faktiskt är intelligenta?

Pastorn sade att han ville ordna den här gudstjänsten för att besvara församlingsmedlemmarnas rädsla över utvecklingen i politiken: ”He said he acted after church members voiced fears the Obama administration could tighten gun control laws.” Fears? Om att regeringen ska skärpa vapenlagar som är så sloppy att vem som helst kan marschera in i närmaste supermarket och införskaffa tio olika slags handvapen? Är inte det en bra och önskvärd utveckling i Amerika?

Vad är det här för människor, egentligen? OK, det är en kulturell grej, inte en moralisk. Jag tror att jag förstår det. Men ändå. Att man går till sin pastor och klagar över att landets president försöker göra USA till en tryggare plats för medborgarna? Det är lite skruvat ur mitt perspektiv, men antagligen känner de här församlingsmedlemmarna sig otrygga över att vapenlagarna skärps: ”For some reason, most people think that carrying guns is sinful. It’s not. I think my life is worth protecting.” Jag kan inte få in det här i min trånga europeiska skalle; det är en paradoxal hemskhet att människor anser sig vara tvungna att köpa vapen för att känna sig trygga.


About this entry