Manifest 2.0

Det förekommer många nya manifest på nätet just nu. DN publicerade ett manifest för ett nytt litterärt decennium, signerat av några ”yngre svenska författare”. Läs också Eiríkur Örn Norðdahls kritik av det manifestet. På Twitter tipsar Dan Abelin (dabelin på Twitter) om ytterligare några aktuella exempel: norska NFF:s litteraturpolitiska manifest och bokförlaget Ink som ger ut en serie essäer och manifest.

Abelin undrar om det är ett nytt manifestens tidevarv som är på kommande? Mitt spontana twit-svar var att det antagligen har att göra med kommunikationsrevolutionen. Att nya sociala medier och nya sätt att behandla och dela information gör att många känner sig tvungna, eller, något som lika ofta är fallet, inspirerade, att omdefiniera och manifestera nya och/eller skiftade ståndpunkter och filosofier. Ett annat svar på frågan om manifestens tidevarv var att manifestet kanske är det nya sättet att marknadsföra sig, något som låter ganska pragmatiskt, men som antagligen stämmer. (Svaret kom från Författarcoach på Twitter.)

Abelin frågar sig samtidigt vem som ska göra den obligatoriska manualen för manifestskrivande (jag antar att frågan är retorisk). Manifestet behöver ingen manual; som genre har manifest historiskt sett varit kanaler för nya sätt att göra konst eller nya sätt att tänka. Om det gäller nya konstriktningar har manifestet stilistiskt sett komponerats så att det får spegla den ideologi eller den riktning som det är ämnat att puffa och presentera. Läs t.ex. Tristan Tzaras Dada-manifest (1918) eller Marinettis futuristiska manifest (1909). Men t.ex. det Kommunistiska manifestet har i huvudsak inte komponerats med någon estetisk princip i åtanke, eftersom ideologiska manifest inte är ämnade att kommunicera något annat än en avskalad och retorisk kärna av budskapet. Det som är intressant med manifest som skrivs i detta nu, är att se hur dessa nya programförklaringar speglar synen på kultur och kommunikation. T.ex. Inks manifest/essä-serie verkar lovande. De två första titlarna kommer i början av september. Värt att kolla upp, tycker jag.

Andra bloggare om , , , ,

Annonser

About this entry