Foucault

Just nu läser jag en introduktionsbok till Michel Foucaults tänkande. Hur kommer det sig att jag inte har upptäckt honom tidigare? Som namn har Foucault förekommit i diverse sammanhang som jag stött på, men aldrig tidigare har jag faktiskt tagit mig för att läsa (om) honom. Just nu, i skrivande stund, finns det en bok av Foucault som inspirerar mig till den grad att jag faktiskt kontemplerar att byta ämne för min Master’s-uppsats nästa år. Boken i fråga? Det är Foucaults Vansinnets historia under den klassiska epoken (Histoire de la folie à l’âge classique).


About this entry