Google Books finns inte tillgängligt när jag behöver det

Just nu skulle jag behöva Google Books. Jag behöver få tag på några norska romaner från 1800-talet, skrivna av en av allmänheten nästan bortglömd Amalie Skram. En del av hennes romaner behandlar den dåtida psykiatriska sjukvården, och jag skulle vilja läsa dem för att ta reda på om de skulle lämpa sig för mitt slutarbete. De finns på universitetsbiblioteket, men en del av titlarna finns i ett slutet arkiv som har kort eller ingen lånetid.

Vore det inte lättare att använda Google Books och genom det fantastiska projektet få tillgång till de böcker jag behöver utan att behöva tänka på lånetider och slutna arkiv och dammiga källare? Eller, låt mig uttrycka det på ett annat sätt: Det vore lättare och snabbare att använda Google Books.

Nu är det så att det lite mindre anspråksfulla Projekt Runeberg, som samlar icke upphovsrättsskyddad nordisk litteratur, har flertalet referenser för Amalie Skram. Problemet är bara att de inte har några egentliga böcker av Amalie Skram upplagda på internet. Det finns bara några länkar till obskyra sidor om Amalie Skram.

Google Books, please pull through.


About this entry