Pinsamt

Idag läste jag det sista kapitlet i Harold Blooms Hur du ska läsa, och varför. Kapitlet handlar om sju romaner som skrivits av amerikanska författare. Blooms resonemang gick från Herman MelvilleMoby Dick via William FaulknerAs I Lay Dying via Nathanael WestMiss Lonelyhearts via Thomas PynchonThe Crying of Lot 49 via Cormac McCarthyBlood Meridian via Ralph EllisonInvisible Man till Toni Morrison och hennes Song of Solomon. Väldigt intressant resonemang, som i stora drag går ut på att alla dessa som kommit efter Melville har plöjt i den litterära fåra som uppstod i.o.m. Moby Dick, på sina olika expansiva och vidareutvecklande (och i Toni Morrisons fall, polemiska) sätt. Jag har läst de flesta av de romaner som Bloom diskuterar, men fasiken också – jag har ju inte läst Moby Dick!

Annonser

About this entry