OBS!

Kom ihåg att nämna Svenska kulturfonden som bidragsgivare i artiklar, intervjuer och uttalanden. Svenska kulturfondens namn eller logo bör finnas i publikationer, på skivor, kassetter mm. Kom också ihåg att sända ett exemplar av publicerat material till Svenska kulturfonden eller de regionala fonderna.

Just det, det är otroligt viktigt!

Annonser

About this entry