Om Shakespeare

Det samhälle som Shakespeare verkade i stod inför stora kulturella förändringar, och processen hade redan inletts. Föreställningar som tidigare skapat mening och sammanhang var på väg bort och nya idéer stod för dörren.

Den förändring som tveklöst haft störst betydelse har att göra med synen på individen. Det var vid denna tid som föreställningen om individen som oberoende och autonom började växa fram. Den individ som tänker själv, beslutar om sina egna prioriteringar och låter det egna intresset stå i första rummet. Hon som inte begränsas av traditioner, auktoriteter, sin historia och sin grupptillhörighet. Vi är alltjämt uppe i denna revolution i tanken och kämpar ännu med att foga in den i en hållbar och sammanhängande livsåskådning

Upsala nya tidning har en intressant essä om Shakespeare. Det är en författare som ju hela tiden finns som backdrop för all läsning och allt skrivande, men hur ofta läser man egentligen hans texter? Personligen gör jag det alltför sällan. Det är alltid lika roligt, men alltid lika segt att komma igång med det. Får lust att läsa Othello nu.

Annonser

About this entry