”Watching death on a large scale, but seeing no one die”

So insidious has become the influence of the moving image upon our imaginations that many people reportedly compared the destruction of the World Trade Center on September 11th with a horror movie. The planes swooped in towards the twin towers and the buildings collapsed again and again as the film clip was repeated endlessly on television. The additional fact that it was not possible to see the horror inside the planes or the buildings also gave the event a strange quality as spectacle. It was ‘catastrophe observed from a safe distance. Watching death on a large scale, but seeing no one die,’ as Ian McEwan’s character Henry Perowne reflects in the novel Saturday.

Från boken Introduction to Tragedy av Jennifer Wallace.

Guy Debord skrev att vi lever i ett ”society of spectacle”. Ett samhälle där man relaterar till ytan av det som sker, i stället för det som verkligen sker. Ett skärm-samhälle som förvandlar stora katastrofer till bildkavalkader som avlöser varandra. Att vaska fram det tragiska i tillvaron kommer snart att vara omöjligt, eftersom tragedin inkorporeras i vardagen som små bilder på tv-, telefon- och datorskärmar och som korta artiklar i dagstidningar.

Wallace fortsätter:

Given the surplus of images today and the ubiquity of televised or photographed horror, is it any longer possible to be chocked? Does tragedy have a place? And is the sense of chock an ethical necessity anyway?

Det är tragedin som litterär genre som Wallace är ute efter. Vad gör en tragedi till tragedi i dagens läge? Kan man som läsare fortfarande relatera till det groteska och det tragiska i en scen i King Lear där en rollfigur får sina ögon uthuggna, när det enda man behöver göra för att se något liknande utspela sig är att slå på tv:n vilken veckoslutskväll som helst? Frågan om tragedin (eller the sense of chock som hon uttrycker det) är en etisk nödvändighet, lutar sig mot Aristoteles, som med hjälp av begreppet katarsis försökte förklara den funktion som tragedin enligt honom uppfyllde.

Annonser

About this entry