Foucaults idéhistoriska mikroperspektiv

Michel Foucault anses tydligen inte vara en idéhistoriker, vilket jag tycker är märkligt. Beaktar man bl.a. Paul Conkins definition av intellectual history (= nordamerikansk motsvarighet till den centraleuropeiska idéhistoriska traditionen, typ), alltså

the mentality of large groups, the characteristics of a country, or the spirit of a whole age,

så förstår jag inte riktigt vari skillnaden till Foucaults diskurs-begrepp ligger. Enda någorlunda uppenbara skillnaden mellan diskurser som Foucault talade (skrev) om dem och Conkins korta och antagligen ofullständiga definition av intellectual history, är att Foucault inte strävade efter att formulera koncisa teorier över epoker, utan i stället grävde efter hur synen på vissa specifika idéer/företeelser har förändrats under under vissa epoker eller århundraden. Kanske man kan säga att Foucault sysslade med idéhistoria på mikroplanet, dvs. han följde enskilda idéer och företeelser, medan idéhistoriker generellt sätt är mer intresserade av idéernas makroplan, dvs. de stora utvecklingslinjerna.

Håhh. Jaja, vi funderar vidare.

Annonser

About this entry